За Фирмата

„КРАСТРАНС 2008” ЕООД е в сферата на пътно-строителната механизация от 1998г.
Фирмата е базирана в гр. София и гр. Пловдив, като разширява и усъвършенства дейността си, утвърждавайки се като коректен партньор и стриктен изпълнител.

УСЛУГИ

„КРАСТРАНС 2008” ЕООД предлага услуги с мини багери, челни товарачи, фреза за асфалт,
снегорини, транспортни услуги, земно-изкопни и насипни работи, дренажни канали,
вертикални планировки, разрушаване на сгради , извозване на строителни отпадъци,
доставка на инертни материали, снегопочистване, машинно измитане и други.

СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ

Разполагаме със строителна техника с широк спектър от строителни дейности.
Машинният парк на компанията се състои от мини челни товарачи, мини багери,
фреза за асфалт, техника за снегопочистване и измитане, специализирани машини
с възможност за саморазтоварване и други.
Машините са произведени от водещи компании, специализирани в произвoдството на строителна техника и се управляват от квалифицирани оператори, на които можете да
се доверите напълно.

ПРИНЦИПИ

В процеса на изпълнение на своята дейност "КРАСТРАНС 2008" ЕООД се ръководи от следните основни принципи:

• Качество на възможно най-високо ниво
• Спазване на документация и националното законодателство
• Използване само и единствено на сертифицирани материали
• Спазване на сроковете за изпълнение
• Коректност и Професионализъм
• Прилагане на съвременни технологии при изпълнението
• Оптимизиране на процесите във фирмата – за адекватност, целесъобразност и
съответствие на регламентираните изисквания, на базата на непрекъснато
усъвършенстване и развитие