машинно-абонаментно безпрахово измитане през летния и зимния период на :

● складове
● паркинги
● площадки
● бизнес паркове
● улици

машинно-абонаментно снегопочистване през зимния период на :

● складове
● паркинги
● площадки
● бизнес паркове
● улици

Извозване на строителни отпадъци :

● Извозване на строителни отпадъци
● Транспортни услуги
● Доставка на инертни материали
● Други

Изготвяне на дренажни канали и вертикална планировка :

● дренажни канали
● вертикална планировка

Услуги с мини багери, челни товарачи, фреза за асфалт :

● Услуги с мини багери
● Услуги с челни товарачи
● Услуги с фреза за асфалт
● Земно-изкопни и насипни работи

Услуги с автовишки :

● Услуги с автовишки
● Услуги с ножични платформи

Услуги с маниту :